Vuur en Licht
 
Symboliek
_ Naar oude opvattingen is vuur ťťn van de vier elementen waaruit de stoffelijke wereld is opgebouwd: water, aarde, lucht en vuur.
_ Vuur ging symbolisch een rol spelen toen men het als zinnebeeld voor de schepping ging zien.
_ Naar een oud verhaal werd het vuur door Prometheus, een van de goden van Zeus gestolen, en als symbool voor de geestelijke ontwikkeling van de mens door het bezit van het vuur gelijkgesteld aan de goden.
_ Hij zou ook de voorvechter en beschermer zijn van de mens tegen de goden.
_ Het vuur werd een God: bij de Grieken noemde men hem Hestia, bij de Romeinen noemde men hem Vesta.
_ Bij de Germanen werd het vuur gezien als een levenswekkende kracht en als een geheime macht.
_ Bij onze Westerse beschaving vinden we het terug in de bijbel met de verwijzing naar de functie van vuur en licht in de religieuze ceremoniŽn.

Geschiedenis
- Het vindt haar oorsprong in het aanbidden van het vuur.
- Het beschermde de mensen tegen de vorst en wilde dieren.
- De geschiedenis van het branden van kaarsen is zo oud als de mensheid zelf.
- Het vuur gaf licht in de duisternis, het verwarmde en droogde de eerste mensen.

Gebruik
Kaarsen worden sinds vele decennia voor allerlei doeleinden gebruikt:
- Voor spirituele doeleinden.
- Voor religieuze doeleinden.
- Op taarten voor verjaardagen.
- Om een sfeer in bepaalde plaatsen te scheppen.
- In kerken, kathedralen, moskeeŽn en synagogen.
- Om een huis of kamp van de duisternis te beschermen.
- Om een tent, caravan of andere kleine ruimte te verlichten.
-In de yoga gebruikt men het staren in de vlammen als concentratiepunt om tot een hoger spiritueel niveau te geraken.

 
Symbool
- Licht en kaarsen zijn het symbool voor zuiverheid, rust, vrede en bij stilte.
- Om met kaarsen te werken hoeft men van geen enkel geloof af te hangen.
- Eťn geloof in een opperwezen, in welke vorm ook, is echter wel noodzakelijk.
- Ook bij aanbidding en bescherming, het is de verbinding met een God of de weg tot een God.
- Christenen, Boeddhisten, Tibetanen, Muzelmannen, Hindoes, Joden, Heidenen, iedereen kan het.

Kaars branden
- Elke persoon die een kaars brand met het inzicht op een magisch gebeuren, is bezig met het bevrijden van zijn onderbewuste geest.
- Het onderbewuste heeft te maken met dromen, visioenen en soms met nachtmerries; met alles wat in ons zit, maar waar we bewust geen vat op hebben.

"De kern is het concentreren van de wilskracht,
de wens en de kracht van de geest om daarmee veranderingen te bewerkstelligen."